Corrosie

Corrosie kan belangrijke kosten veroorzaken, verbonden aan het herstel van buizen maar ook het herstel van de veroorzaakte schade.
In geval van een waterleiding bestemd voor menselijk verbruik kunnen, behalve de hierboven vermelde onkosten, metalen in het water oplossen met nefaste invloed op de gezondheid.

Corrosie door metalen komt door het feit dat metalen instabiel en makkelijk oplosbaar zijn in water.

Staal die voor sanitaire leidingen het meest worden gebruikt zijn van verzinkt staal of van koper. Corrosie van verzinkt staal bemerkt men over het algemeen aan de rode kleur van het water bij aftap, dit effect vermeerdert totdat er lekken ontstaan. Corrosie van koperen leidingen is zeldzamer en laat geen voorafgaande tekenen zien.

Er zijn verschillende oorzaken voor corrosie van stalen leidingen waarvan de belangrijkste worden veroorzaakt door electrochemische anoden en kathode verbindingen.
De aanwezigheid in het water van zuurstof of koolzuur, verschillende metalen in de leidingen zijn inderdaad factoren die corrosie veroorzaakt. Deze kunnen ofwel plaatselijk ofwel algemeen zijn.

Een efficiënte aanpak van corrosie is enerzijds de oorzaak verhelpen anderzijds de voorkomende vorming van corrosie in de leidingen stoppen.

Wat de oorzaak betreft, kan de aanpak veelvoudig en specifiek zijn.

Om de vooruitgang van corrosie te belemmeren moet een filmlaagje in het water worden gespoten. Deze vormt dan een bescherming op het binnenoppervlak van de leiding en hierdoor zal het proces gestopt worden.

Gerelateerd product Corrosie