Ontijzering

Verwijdering van opgelost ijzer absorptie of ionenwisseling.