Toepassingsgebieden

 • Zwembadwater

  Filtratie en regulering van zwembadwater

 • Stoomketels

  Specifieke water behandeling voor stoomproductie.

 • Bevochtiging

  Ontsmetting en vermindering van bevochtigingswater.

 • Gesloten leidingen

  Evenwichtsinstelling van de waterleidingen via inspuiting van producten.

 • Koeltoren

  Corrosieremmer, onstmetting en vermindering van het afvalwater van de koelcircuits.

 • Corrosie

  Preventie en corrosie remming via inspuiting van goedgekeurd product.

 • Ontsmetting

  Desinfecteren van water door middel van bestraling of inspuiting van producten.

 • Ontijzering

  Verwijdering van opgelost ijzer absorptie of ionenwisseling.

 • Filtratie

  Behoud van zwevende deeltjes op media of filter media.

 • Demineralisatie

  Verwijdering van minerale zouten door omgekeerde osmose of ionenuitwisseling.

 • Toepassingsgebieden

  Preventie van ketelsteenafzetting in verband met kalksteen volgende natrium permutatie methode.

Actualiteit

Eurodynamics

EURODYNAMICS stelt de leveringen en diensten in verband met de algemene waterbehandeling, zowel voor sanitair, technische of processen gebruik.
Specialisten op het vakgebied, we passen de kenmerken van waterdistributie, waterwinning of regenwater aan de specifieke behoeften van onze klanten.
Ons bedrijf is in staat om alle fasen van een project te ondersteunen.
Met deze wereldwijde expertise, helpen we onze klanten bij het onderhoud, aanpassing of ontwikkeling van hun bestaande apparatuur.