Toepassingsgebieden

Preventie van ketelsteenafzetting in verband met kalksteen volgende natrium permutatie methode.